Jeżeli chodzi o majątek, to nieruchomości były jednym z pierwszych ubezpieczeń w Polsce. Na początku ubezpieczano się od ognia. Tworzono lokalnie kasy, które wypłacały zapomogi w razie wystąpienia pożaru. Dziś możemy zabezpieczyć się praktycznie od wszystkiego. Towarzystwa oferuję ochronę w razie pożaru, zalania, dewastacji, przepięcia, stłuczenia, kradzieży z włamaniem, rabunku, a także innych zdarzeń.

Klucz do odblokowania nowego domu jest podłączony do drzwi. Premium Zdjęcia