Ubezpieczenie na życie w Warcie

Wiele osób ma to szczęście i korzysta z ubezpieczeń grupowych w pracy. Dobre warunki połączone z możliwością refundacji składki przez pracodawce zachęcają nas do korzystania z takich ofert. Co jeśli nie mamy takiej możliwości? Naprzeciw wychodzi nam Warta z produktem […]

Kary za brak OC pojazdu w 2022

Podwyżka płacy minimalnej wpływa na wiele czynników. Wyższy składki zapłacą przedsiębiorcy, dostaniemy większe dodatki za pracę w nocy. Niestety wzrastają też wysokości kar za brak OC. W nawiasach kary jakie obowiązywały w 2021. Brak ochrony do 3 dni:  – samochody […]

Kary za brak OC w 2021

Podwyżka płacy minimalnej wpływa na wiele czynników. Wyższy składki zapłacą przedsiębiorcy, dostaniemy większe dodatki za pracę w nocy. Niestety wzrastają też wysokości kar za brak OC. W nawiasach kary obowiązujące w 2020. Brak ochrony do 3 dni:  – samochody osobowe     […]

Best Doctors- leczenie za granicą

Ubezpieczenie Best Doctors to dodatkowe świadczenie dla Ubezpieczonego zamieszkałego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach ubezpieczenia gwarantujemy przygotowanie drugiej opinii medycznej InterConsultation®, a w przypadku konieczności dalszego leczenia organizacji i pokrycia kosztów leczenia za granicą Find BestCare® przez światowej klasy […]

Kompleksowe ubezpieczenie domu

Dzisiaj w ubezpieczeniu nieruchomości dostajemy nie tylko zabezpieczenie murów na wypadek deszczu, gradu czy pożaru. Polisy stają się co raz bardziej kompleksowe i odpowiadają lepiej na potrzeby Klientów. Ubezpieczenie mienia Ubezpieczeniem może zostać objęte następujące mienie: • dom jednorodzinny, • […]

Ubezpieczenie turystyczne a pandemia

Obecna sytuacja w Polsce i na świecie sprawia, że planując wyjazd zagraniczny jeszcze ważniejsze jest dla nas ubezpieczenie. Zazwyczaj polisa pokrywa koszty leczenia za granicą czy transport poszkodowanego. Dostaniemy również wsparcie w razie potrzeby organizacji akcji ratowniczej w górach czy […]

Zgłaszanie szkód Warta

Od kilku dni media informują o skali szkód i zniszczeń powstałych w wyniku wichur i burz. Poziom tego zjawiska ma również odzwierciedlenie w ilości zgłoszeń szkód. Tylko w ostatnich dniach towarzystwa ubezpieczeniowe odnotowały znaczący wzrost zgłoszeń w porównaniu ze standardowymi […]

Darmowe wsparcie od DAS

Marka D.A.S. to synonim łatwiejszego dostępu do ochrony prawnej. W Polsce działają od 2000 r. i są jedynym wyspecjalizowanym ubezpieczycielem, oferującym wyłącznie Ubezpieczenia Ochrony Prawnej. W związku z epidemią prowadzą obecnie akcja #SerwujemyPrawo zapewniającą darmowe wsparcie prawne dla restauracji dotkniętych epidemią koronawirusa. […]

Zmiana w ubezpieczeniach na życie w Warcie

Warta specjalnie zmieniła ofertę w związku z Covid-19. Znosi karencję na pobyt w szpitalu spowodowany koronawirusem. Oferta obowiązuje do 30 czerwca 2020 i dotyczy produktów Warta Ochrona oraz Warta dla Ciebie i Rodziny. Warta ponosi odpowiedzialność za zdarzenia powstałe wskutek […]

Franszyza redukcyjna i integralna w ubezpieczeniach

Często Klient mówi, że dostał tańszą propozycję AC samochodu czy niższą składkę ubezpieczenia na życie przy zachowaniu podobnych sum ubezpieczenia. Niestety większość polis jest na tyle skomplikowana, że czasem ciężko jest porównać dwa produkty do siebie. Tak samo jak przy […]

Dopłaty do ubezpieczenia upraw

Ubezpieczenie upraw to ubezpieczenie majątkowe, w którym do 65% składki za polisę jest dotowane z budżetu państwa. Producenci rolni pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązani są do ubezpieczenia minimum połowy swoich upraw od co najmniej jednego z ryzyk związanych z niekorzystnymi zjawiskami […]