Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika to obowiązkowe ubezpieczenie dla każdego posiadacza gospodarstwa rolnego (osoby fizycznej).

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika, osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osób, które pracując w gospodarstwie rolnym wyrządziły szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

Dodatkowo firmy ubezpieczeniowe przygotowują szereg innych ubezpieczeń dla tej bardzo ważnej grupy społecznej. Od ubezpieczenia upraw, przez ubezpieczenie sprzętu aż do ubezpieczenia życia. Pamiętajmy, że wybierając pakiet ryzyk jesteśmy w stanie uzyskać niższą składkę sumaryczną niż byśmy kupowali każde ubezpieczenie oddzielne. Stąd tak ważne jest dostosowanie ubezpieczenia do potrzeb Klienta.