Ponad połowa Polaków w wieku 25-45 lat pozytywnie ocenia ubezpieczenia na życie. Jednak nadal jest to rzadko wybierany typ ubezpieczenia. Powinien to być podstawowy produkt dla każdego Polaka.

Polisa nie zabezpieczy naszego życia, ale bardzo je ułatwi w razie wypadku, ciężkiej choroby. Ważne jest też wsparcie bliskich po naszej śmierci, szczególnie gdy ubezpieczony jest jedynym żywicielem rodziny.
73% ankietowanych, którzy zakupili polisę, głównie robi to z myślą o najbliższych.

Weźmy pod uwagę samą liczbę zachorowalności na nowotwory. Około 200 tys. osób rocznie dowiaduje się o chorobie, rejestruje się ponad 100 tys. przypadków śmiertelnych rocznie. Należy się zastanowić czy posiadamy oszczędności, które pomogą nam zapewnić sobie i bliskim byt w ciężkim czasie choroby. Warto się ubezpieczać! Myślmy o swojej przyszłości. A wraz ze wzrostem świadomości ubezpieczeniowej Polaków wzrośnie konkurencyjność ofert ubezpieczeniowych na rynku.