Aktualne kary za brak OC

Brak obowiązkowego ubezpieczenia OC dla pojazdu to poważne naruszenie przepisów, które może prowadzić do różnych konsekwencji. Zgodnie z polskim prawem, każdy właściciel pojazdu musi posiadać ważne ubezpieczenie OC, które pokrywa szkody wyrządzone innym osobom w przypadku wypadku drogowego. Brak takiego […]

Nowe dowody rejestracyjne od 1 maja 2022

Co się zmieniło w dowodach rejestracyjnych? Na pierwszy rzut oka zmiany w dowodach nie są widoczne, a nowy wzór nie różni się bardzo od swojego poprzednika. Przede wszystkim zmienia się forma zabezpieczeń – zastosowano chemiczny papier, by w świetle ultrafioletowym nie […]

Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2021 rok

Coroczne sprawozdania Rzecznika Finansowego pokazują m.in. skalę sytuacji, w których u poszczególnych ubezpieczycieli występują sporne kwestie między klientem a firmą. Dane te przedstawiają liczbę spraw kierowanych do Biura Rzecznika na tle udziału danego ubezpieczyciela w rynku, które zes tawione są […]

Assistance do polisy na życie

Popularne są ubezpieczenia samochodu, polisy na nieruchomości czy ubezpieczenia turystyczne. Natomiast osobiście uważam, że najważniejszą naszą polisą powinno być ubezpieczenie na życie i zdrowie. Powinniśmy myśleć racjonalnie o naszej przyszłości. Pamiętajmy o zabezpieczeniu bliskich i również o sobie w razie […]

Warta dla Ciebie i Rodziny

Już 30 stycznia 2022 nowa wersja produktu Warta dla Ciebie i Rodziny. Nowe rozwiązania to jeszcze więcej korzyści dla Ubezpieczonego. Wyższe sumy ubezpieczenia, nowe pakiety dodatkowe, szpital od 1. dnia w przypadku choroby ubezpieczonego i wiele więcej. Zapraszam do poznania […]

Kary za brak OC pojazdu w 2022

Podwyżka płacy minimalnej wpływa na wiele czynników. Wyższy składki zapłacą przedsiębiorcy, dostaniemy większe dodatki za pracę w nocy. Niestety wzrastają też wysokości kar za brak OC. W nawiasach kary jakie obowiązywały w 2021. Brak ochrony do 3 dni:  – samochody […]

Kary za brak OC w 2021

Podwyżka płacy minimalnej wpływa na wiele czynników. Wyższy składki zapłacą przedsiębiorcy, dostaniemy większe dodatki za pracę w nocy. Niestety wzrastają też wysokości kar za brak OC. W nawiasach kary obowiązujące w 2020. Brak ochrony do 3 dni:  – samochody osobowe     […]

Best Doctors- leczenie za granicą

Ubezpieczenie Best Doctors to dodatkowe świadczenie dla Ubezpieczonego zamieszkałego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach ubezpieczenia gwarantujemy przygotowanie drugiej opinii medycznej InterConsultation®, a w przypadku konieczności dalszego leczenia organizacji i pokrycia kosztów leczenia za granicą Find BestCare® przez światowej klasy […]

Kompleksowe ubezpieczenie domu

Dzisiaj w ubezpieczeniu nieruchomości dostajemy nie tylko zabezpieczenie murów na wypadek deszczu, gradu czy pożaru. Polisy stają się co raz bardziej kompleksowe i odpowiadają lepiej na potrzeby Klientów. Ubezpieczenie mienia Ubezpieczeniem może zostać objęte następujące mienie: • dom jednorodzinny, • […]

Ubezpieczenie turystyczne a pandemia

Obecna sytuacja w Polsce i na świecie sprawia, że planując wyjazd zagraniczny jeszcze ważniejsze jest dla nas ubezpieczenie. Zazwyczaj polisa pokrywa koszty leczenia za granicą czy transport poszkodowanego. Dostaniemy również wsparcie w razie potrzeby organizacji akcji ratowniczej w górach czy […]