Assistance do polisy na życie

Popularne są ubezpieczenia samochodu, polisy na nieruchomości czy ubezpieczenia turystyczne. Natomiast osobiście uważam, że najważniejszą naszą polisą powinno być ubezpieczenie na życie i zdrowie. Powinniśmy myśleć racjonalnie o naszej przyszłości. Pamiętajmy o zabezpieczeniu bliskich i również o sobie w razie […]

Warta dla Ciebie i Rodziny

Już 30 stycznia 2022 nowa wersja produktu Warta dla Ciebie i Rodziny. Nowe rozwiązania to jeszcze więcej korzyści dla Ubezpieczonego. Wyższe sumy ubezpieczenia, nowe pakiety dodatkowe, szpital od 1. dnia w przypadku choroby ubezpieczonego i wiele więcej. Zapraszam do poznania […]

Kary za brak OC pojazdu w 2022

Podwyżka płacy minimalnej wpływa na wiele czynników. Wyższy składki zapłacą przedsiębiorcy, dostaniemy większe dodatki za pracę w nocy. Niestety wzrastają też wysokości kar za brak OC. W nawiasach kary jakie obowiązywały w 2021. Brak ochrony do 3 dni:  – samochody […]

Kary za brak OC w 2021

Podwyżka płacy minimalnej wpływa na wiele czynników. Wyższy składki zapłacą przedsiębiorcy, dostaniemy większe dodatki za pracę w nocy. Niestety wzrastają też wysokości kar za brak OC. W nawiasach kary obowiązujące w 2020. Brak ochrony do 3 dni:  – samochody osobowe     […]

Best Doctors- leczenie za granicą

Ubezpieczenie Best Doctors to dodatkowe świadczenie dla Ubezpieczonego zamieszkałego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach ubezpieczenia gwarantujemy przygotowanie drugiej opinii medycznej InterConsultation®, a w przypadku konieczności dalszego leczenia organizacji i pokrycia kosztów leczenia za granicą Find BestCare® przez światowej klasy […]

Kompleksowe ubezpieczenie domu

Dzisiaj w ubezpieczeniu nieruchomości dostajemy nie tylko zabezpieczenie murów na wypadek deszczu, gradu czy pożaru. Polisy stają się co raz bardziej kompleksowe i odpowiadają lepiej na potrzeby Klientów. Ubezpieczenie mienia Ubezpieczeniem może zostać objęte następujące mienie: • dom jednorodzinny, • […]

Ubezpieczenie turystyczne a pandemia

Obecna sytuacja w Polsce i na świecie sprawia, że planując wyjazd zagraniczny jeszcze ważniejsze jest dla nas ubezpieczenie. Zazwyczaj polisa pokrywa koszty leczenia za granicą czy transport poszkodowanego. Dostaniemy również wsparcie w razie potrzeby organizacji akcji ratowniczej w górach czy […]

Zgłaszanie szkód Warta

Od kilku dni media informują o skali szkód i zniszczeń powstałych w wyniku wichur i burz. Poziom tego zjawiska ma również odzwierciedlenie w ilości zgłoszeń szkód. Tylko w ostatnich dniach towarzystwa ubezpieczeniowe odnotowały znaczący wzrost zgłoszeń w porównaniu ze standardowymi […]

Darmowe wsparcie od DAS

Marka D.A.S. to synonim łatwiejszego dostępu do ochrony prawnej. W Polsce działają od 2000 r. i są jedynym wyspecjalizowanym ubezpieczycielem, ofe rującym wyłącznie Ubezpieczenia Ochrony Prawnej. W związku z epidemią prowadzą obecnie akcja #SerwujemyPrawo zapewniającą darmowe wsparcie prawne dla restauracji dotkniętych epidemią […]

Zmiana w ubezpieczeniach na życie w Warcie

Warta specjalnie zmieniła ofertę w związku z Covid-19. Znosi karencję na pobyt w szpitalu spowodowany koronawirusem. Oferta obowiązuje do 30 czerwca 2020 i dotyczy produktów Warta Ochrona oraz Warta dla Ciebie i Rodziny. Warta ponosi odpowiedzialność za zdarzenia powstałe wskutek […]