Dzisiaj w ubezpieczeniu nieruchomości dostajemy nie tylko zabezpieczenie murów na wypadek deszczu, gradu czy pożaru. Polisy stają się co raz bardziej kompleksowe i odpowiadają lepiej na potrzeby Klientów.

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczeniem może zostać objęte następujące mienie:

 • • dom jednorodzinny,
 • • lokal mieszkalny lub jego stałe elementy,
 • • dom letniskowy,
 • • garaż lub inny budynek,
 • • mała architektura,
 • • ruchomości domowe, także dzieła sztuki i zbiory kolekcjonerskie,
 • • niektóre przedmioty na etapie budowy

w zakresie all risks możemy zapewnić sobie gwarancję ochrony nawet za najdziwniejsze zdarzenia, w tym odpowiedzialność za każdy wiatr (bez ograniczeń jego prędkości) i za każdy deszcz (bez ograniczeń jego natężenia).

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Przedmiot ubezpieczenia

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli w związku z czynnościami w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia są oni zobowiązani, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego.

Szkody powstałe lub spowodowane:

 1. w związku z posiadaniem nieruchomości lub budową domu,
 2. pęknięciem, oderwaniem lub odczepieniem wężyka,
 3. sprawowaniem opieki nad dziećmi,
 4. amatorskim uprawianiem sportu,
 5. użytkowaniem pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych,
 6. przez zwierzęta domowe.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Następstwa nieszczęśliwych wypadków, zaistniałe na terenie całego świata. Rodzaje świadczeń:

 • Rodzaje świadczeń:
  1) śmierć
  2) stały uszczerbek na zdrowiu, 
  3) zakup przedmiotów ortopedycznych, 
  4) całkowita niezdolność do nauki lub do pracy,
  5) zawał serca lub udar mózgu w wariancie Komfort,
  6) leczenie następstw nieszczęśliwego wypadku,
  7) dostosowanie miejsca zamieszkania,
  8) Assistance medyczny.

Sprzęt poza domem

Przedmiotem ubezpieczenia jest:
1) przenośny sprzęt komputerowy: laptopy, notebooki, netbooki, palmtopy, tablety,
2) fotograficzny: aparaty, kamery,
3) instrumenty muzyczne przenoszone w futerale,
4) sprzęt medyczny: aparaty słuchowe, pompy insulinowe, ciśnieniomierze, glukometry,
5) sprzęt sportowy (bez roweru),

Powyższy sprzęt zabezpieczymy w zakresie: 
– usiłowania lub dokonania rabunku,
– kradzieży z włamaniem,
– zdarzeń losowych: powódź, pożar, silny wiatr (> 17,5 m/s), trzęsienie ziemi, wybuch, upadek statku powietrznego,
– wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej,
– nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

Nagrobki

Przedmiotem ubezpieczenia są budowle znajdujące się na cmentarzu na terenie Polski, przeznaczone do pochówku. Mogą to być nagrobki składające się z płyty poziomej i pionowej albo grobowce z dostępnym wnętrzem. Zakres ubezpieczenia obejmuje: dewastację, powódź, pożar, silny wiatr, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek statku powietrznego, a także kradzież z włamaniem.

Podsumowanie

Powyżej przedstawiłem tylko jakąś część z możliwego zakresu ubezpieczenia naszego mieszkania czy domu. Pamiętajmy, ze dobrze dobrane ubezpieczenie to gwarant spokojnego życia dla nas i naszej rodziny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.