Od kilku dni media informują o skali szkód i zniszczeń powstałych w wyniku wichur i burz. Poziom tego zjawiska ma również odzwierciedlenie w ilości zgłoszeń szkód. Tylko w ostatnich dniach towarzystwa ubezpieczeniowe odnotowały znaczący wzrost zgłoszeń w porównaniu ze standardowymi tygodniami. Biorąc pod uwagę skalę tego zjawiska, Warta wprowadziła uproszczenia w procedurach związanych z likwidacją szkód, a na miejsca z największą liczbą zdarzeń zostali oddelegowani dodatkowi rzeczoznawcy.

Pomimo podjętych działań, czas połączenia z konsultantem Contact Center oraz kontakt ze strony opiekuna szkody lub rzeczoznawcy może być wydłużony. W przypadku wystąpienia szkody zachęcam do korzystania ze strony internetowej Warty lub HDI. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: http://www.warta.pl/web/guest/zgloszenie-szkody lub http://hdiubezpieczenia.pl/zglos-szkode. Dodatkowo w przypadku zgłoszonej już szkody zachęcamy Klientów do kontaktu za pomocą Warta Mobile – https://wam.warta.pl – JEST TO NAJSZYBSZY SPOSÓB KOMUNIKACJI Z OPIEKUNEM SZKODY.

Mając powyższe na uwadze, informujemy, że w przypadku szkód z ubezpieczeń majątkowych (domów, mieszkań i innych budynków)  powstałych na skutek nawałnic, huraganów, gradobicia klienci mogą rozpocząć naprawę przed wizytą rzeczoznawcy. Prosimy jednak, aby klienci wykonali zdjęcia miejsca zdarzenia oraz zniszczeń np. telefonem komórkowym. Następnie można rozpocząć sprzątanie, naprawę uszkodzeń lub zabezpieczyć mienie. Prosimy również o zachowanie uszkodzonych elementów do czasu kontaktu pracownika Warty oraz o zachowanie wszystkich faktur oraz kosztorysów.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.