WAŻNE!

Komunikat AVIVA dotyczący wypłaty świadczeń w przypadku zachorowań wywołanych koronawirusem.

INFORMACJA 1

Szanowni Państwo,od początku uważnie śledzimy rozwój sytuacji z koronawirusem na świecie i w Polsce i traktujemy ją bardzo poważnie. Naszym obowiązkiem jest przekazywanie Klientom rzetelnych informacji o zakresie ochrony w naszych ubezpieczeniach, zapewnienie stałej obsługi i wypłata należnych świadczeń. Po to jesteśmy i na tym opiera się nasza wiarygodność. Ze względu na liczne pytania przygotowaliśmy dla Państwa wskazanie wyłączeń lub braku takiej pozycji w OWU na okoliczność ogłoszenia epidemii lub pandemii. Zestawienie dotyczy umów na życie i zdrowie.
1) Umowy na życie – nie posiadają takiego wyłączenia
2) Umowy dodatkowe takie jak: poważne zachorowania, niezdolność do pracy, ubezpieczenie składki – nie posiadają takiego wyłączenia
3) Umowy dodatkowe takie jak: Na Zdrowie, Zdrowe Życie, leczenie zagraniczne – posiadają takie wyłączenie
4) Umowy assistance oferowane wraz z ubezpieczeniami na życie – posiadają takie wyłączenie Co to w praktyce oznacza w obecnej sytuacji?1) Umowy na życie – wypłacimy pieniądze w razie śmierci z ubezpieczeń na życie: indywidualnych, grupowych oraz bankowych, również jeśli będzie ona skutkiem zachorowania na koronawirusa.2) Umowa dodatkowa poważne zachorowania – wypłacimy pieniądze w razie poważnego zachorowania wskazanego w OWU.3) Umowy dodatkowe związane z leczeniem szpitalnym – ponosimy odpowiedzialność za leczenie szpitalne w ubezpieczeniach grupowych (czyli tzw. dzienne świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu powyżej 3-4 dni). Nie ponosimy natomiast odpowiedzialności z tytułu umów Na Zdrowie i Zdrowe Życie.Szczegółowy opis definicji zdarzeń i działania wyłączeń znajdziecie Państwo w OWU dla danego produktu. Zachęcamy, aby zajrzeć do tych zapisów.Znacząca część naszych OWU zamieszczona jest na stronie internetowej https://www.aviva.pl/ubezpieczenia-na-zycie-i-zdrowie/


INFORMACJA 2

Chcąc mieć pewność, że jesteśmy w stanie w pełni wywiązać się z naszych zobowiązań i dostarczyć wysokiej jakości usługi naszym Klientom, w obecnej trudnej sytuacji podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu zmiany w zapisach OWU „Twoja Podróż”. Polega ona na wyłączeniu z zakresu tego ubezpieczenia odpowiedzialności związanej z następstwami epidemii. Nowe OWU „Twoja Podróż” nr 1/2020 mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych począwszy od 12.03.2020 r. Na obszarach objętych zagrożeniem epidemiologicznym nie jesteśmy w stanie zapewnić Klientom opieki i realnej pomocy. Często są to tereny zamknięte, a osoby z podejrzeniem choroby są poddawane przymusowej hospitalizacji lub kwarantannie. W takich sytuacjach realizacja gwarantowanych w OWU świadczeń jest niemożliwa. Rekomendujemy zakup ubezpieczenia turystycznego na podróż do krajów i regionów, gdzie możemy zapewnić realną pomoc i jakość obsługi. Promujemy odpowiedzialne decyzje, zwłaszcza dostosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i in nych organów państwowych, jeśli chodzi o cel podróży. Zmiany w OWU polegają na:1. dodaniu definicji epidemii 2. wyłączeniu z kosztów leczenia w podróży zagranicznej szkód powstałych w następstwie chorób i wypadków wynikających z epidemii lub skażeń w przypadku, gdy epidemia lub skażenie nastąpiło przed rozpoczęciem podróży zagranicznej.Nasza decyzja jest spójna z podejściem większości ubezpieczycieli.Prosimy o zrozumienie i przekazywanie zainteresowanym Klientom naszych rekomendacji oraz wyjaśnienia powodów wprowadzonej zmiany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.