Komunikat Prudential dotyczący wypłaty świadczeń w przypadku zachorowań wywołanych koronawirusem.


Informacje produktowe w związku z możliwymi pytaniami dotyczącymi zakażenia się koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19. Za co płacimy? W ramach oferty produktowej Prudential nie ma wprost zdefiniowanego zdarzenia ubezpieczeniowego, które pozwalałoby na wypłatę świadczenia z tytułu wystąpienia wirusa u osoby Ubezpieczonej. Jeżeli natomiast osoba zakażona wirusem zostanie hospitalizowana to może objąć ją ochrona z tytułu następujących umów dodatkowych (w przypadku ich posiadania przez Klienta):
1. Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji(w zakresie pobytu w szpitalu trwającego minimum 4 dni w tym pobytu na OIOM);
2. Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek pobytu dziecka w szpitalu lub operacji(w zakresie pobytu w szpitalu trwającego minimum 4 dni w tym pobytu na OIOM);
3. Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnego uszczerbku lub inwalidztwa (w zakresie uszczerbku/inwalidztwa „Intensywna opieka trwająca nie mniej niż 5 kolejnych dni” – pobyt wyłącznie na oddziale OIOM trwający minimum 5 dni i związany z koniecznością zastosowania wentylacji mechanicznej i intubacji dotchawiczej przez 24 h na dobę). W przypadku śmierci osoby Ubezpieczonej w wyniku zakażenia się koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19 Prudential również wypłaci należne świadczenie. Powyższe świadczenia będą rozpatrywane w oparciu o Ogólne warunki ubezpieczenia i kwalifikowane do wypłaty świadczenia po spełnieniu warunków w nich zawartych (m.in. zakres terytorialny w stosunku do zdarzeń ubezpieczeniowych spowodowanych chorobą w umowie dodatkowej na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji itp.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.