W grupowych ubezpieczeniach na życie Generali nie ma wykluczenia epidemii, pandemii czy obszarów, do którego Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) odradza podróż. Wobec tego, jeżeli Klient ma w zakresie umowy świadczenie za pobyt w szpitalu czy za śmierć, wówczas t o świadczenie zostanie mu wypłacone, nawet jeżeli przyczyna tych zdarzeń będzie koronawirus. Jeżeli Klient będzie przebywał w szpitalu z podejrzeniem choroby, co oznacza, że będzie miał objawy chorobowe i będzie wydana karta szpitalna, to za taki pobyt świadczenie będzie mu przysługiwało (pod warunkiem że pobyt w szpitalu jest w zakresie ubezpieczenia i spełnione zostaną zapisy umowy). Klient otrzyma również świadczenia za inne zdarzenia znajdujące się w zakresie jego polisy, które mogą być powiązane z koronawirusem, np. ryczałtowe pokrycie kosztów leków po pobycie w szpitalu czy pomoc medyczna. Ubezpieczony nie otrzyma jednak świadczenia za poważne zachorowanie, bo koronawirus nie znajduje się na liście chorób objętych ochroną. Nie otrzyma również świadczenia za objęcie go kwarantanną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.