W związku z rosnącym ryzykiem zachorowań na koronawirusa w Polsce, podejmowane są działania, aby ograniczyć ryzyko zarażenia. Przez Ministerstwo Zdrowia oraz GIS wprowadzone zostały m.in. zasady postępowania medycznego w przypadku podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem  Zasady te obowiązują również operatorów assistance.

W związku z obecną sytuacją w Polsce, operator assistance, z którym współpracuje WARTA, może odmówić realizacji wizyty lekarskiej na terenie Polski w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

W takiej sytuacji klient otrzyma zalecenie, aby udać się do szpitala z oddziałem zakaźnym lub skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
Powyższe działanie jest zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu dotyczącymi postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia wirusem.
Postępowanie dotyczy usługi w ramach ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie.

Pobyt w szpitalu z powodu koronawirusa

W przypadku pobytu w szpitalu z powodu koronawirusa, ubezpieczony otrzyma świadczenie finansowe w wysokości zgodnej z zapisami danej umowy ubezpieczenia (dot. ubezpieczeń na życie), jeżeli zostaną spełnione poniższe warunki:

  • posiadane ubezpieczenie obejmuje umowę dodatkową „pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby”,
  • ubezpieczony przebywał w szpital co najmniej przez okres wskazany w umowie (minimalna liczba dni pobytu, np. nie krócej niż 4 dni),
  • minął wymagany okres karencji wskazany w umowie (np. 90 dni).

Wytyczne Ministerstwa Zdrowia

Poniżej zamieszczamy link do strony ministerstwa, na której znajdują się informacje o koronawirusie oraz wytyczne co do postępowania w obecnej sytuacji.

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.