Z dniem 31 stycznia 2020 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej formalnie wystąpiło z Unii Europejskiej. Jednocześnie rozpoczyna się okres przejściowy, który zakończy się w dniu 31 grudnia 2020 r. z ewentualną możliwością jego przedłużenia. Oznacza to,  że na chwilę obecną, w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2020 roku będą mieć zastosowanie dotychczasowe zasady podróżowania, pokrywania kosztów i świadczeń wynikających z zaistniałych zdarzeń komunikacyjnych.

Dopiero po zakończeniu okresu przejściowego będzie konieczne posiadanie Zielonej Karty.

Jak podaje na swojej stronie Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  (https://www.pbuk.pl/o-nas/aktualnosci/item/97-brexit-a-szkody-transgraniczne) „podróżujący pojazdami zarejestrowanymi w Polsce mogą wjeżdżać na terytorium Zjednoczonego Królestwa  na dotychczasowych zasadach.

Mając jednak na uwadze zapewnienie niezakłóconego przejazdu, bądź też pobytu na terytorium Zjednoczonego Królestwa, rekomendujemy posiadanie przy sobie oryginału ważnego dowodu ubezpieczenia pojazdu (polisa), bądź też certyfikatu Zielonej Karty.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.