Warta specjalnie zmieniła ofertę w związku z Covid-19. Znosi karencję na pobyt w szpitalu spowodowany koronawirusem. Oferta obowiązuje do 30 czerwca 2020 i dotyczy produktów Warta Ochrona oraz Warta dla Ciebie i Rodziny.

Warta ponosi odpowiedzialność za zdarzenia powstałe wskutek epidemii, w tym za pobyt w szpitalu. Teraz rozszerza odpowiedzialność i wypłaca świadczenie za pobyt w szpitalu bez karencji, jeżeli był on spowodowany Covid – 19. Oznacza to, że ochrona działa już od pierwszego dnia odpowiedzialności! Taka oferta to realne wsparcie osób wybierających ubezpieczenie na życie Warty.

Oferta specjalna dotyczy produktów:

  1. Warta Ochrona – brak karencji z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku zachorowania na Covid-19 (umowa dodatkowa pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby)
  1. Warta dla Ciebie i Rodziny – brak karencji z tytułu pobytu w szpitalu / pobytu na OIOM w wyniku zachorowania na Covid-19 (dotyczy pakietów obejmujących ryzyka: dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego lub dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera )

Oferta specjalna obowiązuje do 30 czerwca 2020r.:

  1. dla Warta dla Ciebie i Rodziny – dotyczy umów z początkiem okresu ubezpieczenia 1.06.2020r.  oraz 1.07.2020r. (umowy zawarte od 13.05.2020r. do 30.06.2020r.)
  2. dla Warta Ochrona – dotyczy wniosków /wnioskopolis złożonych od 12.05.2020r. do 30.06.2020r.

PROMOCJA DOTYCZY UBEZPIECZONEGO/MAŁŻONKA/PARTNERA

Oferta promocyjna dotyczy ubezpieczonego, ale także małżonka lub partnera, jeżeli osoby te są objęte  ochroną w ramach danej umowy ubezpieczenia.

WAŻNE: promocja dotyczy tylko osób, które nie ukończyły 55 roku życia w dniu zawarcia umowy (dot. ubezpieczonego, małżonka) lub w dniu zgłoszenia do ubezpieczenia (dot. partnera w produkcie Warta dla Ciebie i Rodziny).

POBYT MINIMUM 4 DNI

Świadczenie za pobyt w szpitalu bez karencji, zostanie wypłacone za każdy dzień pobytu, jeżeli:

  1. pobyt trwał minimum 4 dni, oraz
  2. dzień pobrania materiału do testu i pozytywna diagnoza na obecność choroby Covid-19 miała miejsce w okresie ubezpieczenia, oraz
  3. z dokumentacji medycznej (wypisu ze szpitala) jasno wynika, że pobyt był spowodowany Covid-19.

Świadczenie za pobyt w szpitalu z powodu choroby innej niż Covid-19 jest wypłacane zgodnie z obowiązującymi warunkami danej umowy (karencja).

BEZ DODATKOWYCH FORMALNOŚCI

Zawierając umowę ubezpieczenia, klient nie musi dokonywać żadnych dodatkowych formalności. Wybierając umowę, z zakresem obejmującym zdarzenie pobyt w szpitalu, odpowiedzialność automatycznie obejmuje warunki znoszące karencję za pobyt spowodowany Covid- 19.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.