W dniu 01 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie w działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2219), zwana dalej „ustawą nowelizującą”. Ustawa nowelizująca wydłużyła możliwość wykonywania działalności gospodarczej przez fizjoterapeutów bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą do 31 października 2019 r., przy czym wprowadziła możliwość wykonywania zawodu fizjoterapeuty w ramach działalności gospodarczej oprócz podmiotu leczniczego także w formie indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej. Zmiany wprowadzone ustawą nowelizującą nakładają od dnia 1 listopada 2019 r. na każdego fizjoterapeutę prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (działalność leczniczą) obowiązek posiadania wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Ważne! Od 1 listopada każdy fizjoterapeuta, który prowadzi działalność leczniczą w formie praktyki fizjotera peutycznej lub podmiotu leczniczego musi zakupić obowiązkowe OC.

Posiadana dotychczas polisa dobrowolna nie zwalnia z konieczności zakupu ubezpieczenia obowiązkowego.

Ustawodawca w ustawie o działalności leczniczej wprowadził obowiązek posiadania ubezpieczenia obowiązkowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Potrzebują go zarówno podmiot leczniczy (na sumę minimum 75.000 euro na jedno i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia), jak i praktyka fizjoterapeutyczna (na sumę minimum 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia). Będziesz ubezpieczony tylko w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. To znaczy, że szkody w mieniu pacjentów, czy szkody np. u osób postronnych przebywających na terenie placówki, nie będą objęte ochroną.

Rejestrując praktykę fizjoterapeutyczną w KIF musisz posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to jest dla Ciebie obowiązkowe. Jego zakresem objęte są wszystkie czynności fizjoterapeutyczne wynikające z Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. W pakiecie INTER otrzymujesz kompleksową ochronę swojego zawodu

Prowadząc podmiot leczniczy musisz posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to jest dla Ciebie obowiązkowe. Jego zakresem objęte są wszystkie czynności wykonywane w ramach obowiązków zawodowych. Jeśli masz już wykupione wcześniej ubezpieczenie OC Podmiotu Leczniczego, nie musisz niczego zmieniać w związku z wejściem w życie nowych przepisów.

I najważniejsze- jeżeli pracujesz na umowę o pracę lub umowę zlecenie szczerze polecam wykup ubezpieczenia dobrowolnego. Mając umowę o pracę odpowiadasz za szkody wyrządzone pracodawcy w wysokości 3 Twoich pensji. W przypadku umowy zlecenia odpowiadasz za wszystkie wyrządzone szkody. Niezależnie czy roszczenia powstały w skutek wykonywania działalności leczniczej czy uszkodzony został wynajmowany sprzęt medyczny lub mienie pacjenta. Dlatego tak ważny jest zakup polisy, która pozwoli się skupić na pracy i zapewni Ci bezpieczeństwo.

Pamiętaj! Kupując polisę obowiązkową spełnisz wynikający z ustawy obowiązek ubezpieczenia. To nie znaczy, że będziesz ubezpieczony od wszystkiego! Będziesz ubezpieczony tylko w zakresie szkód osobowych u osób trzecich. To znaczy, że Twoje zdrowie i życie oraz utracone przez Ciebie dochody nie są objęte polisą obowiązkową. Dlatego poszukaj zakładu ubezpieczeń, który oferuje możliwość ubezpieczenia się od utraty przychodów wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Powyższy tekst jest tylko skrótem informacji. Po więcej szczegółów i w celu zakupu ubezpieczenia zapraszam do kontaktu. Wszelkie dane jak i formularz kontaktowy znajdziecie w zakładce “KONTAKT” na górze strony.

Źródło danych Inter Polska https://interpolska.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.